COIMBATORE MAANDRIGAM

SRI BHAGAVATHI MAANDRIGAM; ஶ்ரீ பகவதி மாந்திரீகம்

தொழிலில் ஏற்படும் தடைகள் விலகி முன்னேற்றமடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு தீய சக்தி விலக தகாத உறவுகள் சரிசெய்ய குழந்தை பாக்கியம் பெற கணவன் மனைவி பிரச்சனை தீர பணமோசடி பிரச்சனை