சௌராஷ்ட்ரா மொழி பாடல்கள்

தமிழ்நாட்டில் பிரபலமான சினிமா பாடல்கள் சௌராஷ்டிரா மொழியில் PART 3

http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20201119-wa0019-bndpxthc_m0jX6WuD_ZBqI-1.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20201119-wa0018_BZgGXkik_zGW7.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20201119-wa0020_EPUXQfNG_3FSD.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20201119-wa0012_hd7cuURP_pCER.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20201119-wa0226_ir0oecwY_rEoM.mp4
சௌராஷ்ட்ரா மொழி பாடல்கள்

தமிழ்நாட்டை கலக்கிய சினிமா பாடல்கள் சௌராஷ்டிரா மொழியில் PART 2

http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20201120-wa0024-desx645m-pn6a_SWFJTJ4L_69y8-1.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20201222-wa0027_6JrWF2IA_iLiw.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20201119-wa0023_R6ICIbcy_nFcJ.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20201119-wa0021_Oh3Q5CBg_VnQn.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20201119-wa0022_sVRRMdQL_3CJz.mp4
சௌராஷ்ட்ரா மொழி பாடல்கள்

தமிழ்நாட்டை கலக்கிய சினிமா பாடல்கள் சௌராஷ்டிரா மொழியில் PART -1

http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20210206-wa0034_zqwUqBS7_qjGy-2-1.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20210206-wa0035_9zBI0QVL_lShp.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20210206-wa0033_9IlG0alm_ouyU-1.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20210206-wa0032_7pvUHCQz_vAyL.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20210206-wa0031_lntcL7aF_jSOo.mp4
சௌராஷ்ட்ரா மொழி பாடல்கள்

தமிழ்நாட்டை கலக்கிய சினிமா பாடல்கள் சௌராஷ்டிரா மொழியில்

http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20210206-wa0037_wBGfAyiC_0OwX-1-1.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20210206-wa0036_QP373Gau_RNFk.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20210206-wa0040_si9oOjbH_nsfT.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20210206-wa0039_U52XNqrB_DdP1.mp4 http://www.rightchoice16.com/wp-content/uploads/2021/02/vid-20210206-wa0038_nWdzD6u4_QSq8.mp4
சௌராஷ்ட்ரா மொழி பாடல்கள்

சுதந்திர போராட்டத்தில் சௌராஷ்டிரர்களின் பங்கு

“சௌராஷ்ட்ரர்” என்பதில் நானும் பெருமை கொள்கிறேன்… தேசியத்தையும் தெய்வீகத்தையும் தன் இரு கண்களாக பாவித்து, வாழ்ந்து வரும் சமூகம் நம் சௌராஷ்டிரா சமூகம்… ★பாரதியார் பாடல்களை வெள்ளையர் அரசாங்கம் தடைசெய்த போது.. அன்றைய சென்னை