திருச்சி மாவட்டங்கள் வீடு நிலம் விற்பனைக்கு

திருச்சி தாயனூர் இல் பிளாட் விற்பனை

Contact : 9715134444. DTCP Approved plots and houses in trichy. Location. Vayaloor road near RT malai Plot size. 1200 sqft Rs 175/sqft Build Aera. 450

திருச்சி வீடு நிலம் விற்பனைக்கு

திருச்சி மாநகரில் DTCP அனுமதி பெற்ற மிகப் பிரமாண்டமான வீட்டு மனைகள்

*🍁Our commitments in Township Project :* 🌹 *40,30,25ft concrete roads* 🌹 **Children’s Park** 🌹 *Volley ball, football, Basket ball and Batmiton court, 🌹no 8 shape