கேரளா சோட்டானிக்கரை அம்மன் அருள் வாக்கு மூலம் ஏவல் பில்லி சூனியம் எடுக்கப்படும் 1. தொழில் கட்டு 2. உடல் கட்டு  3.சாமி கட்டு 4. வீட்டு கட்டு போன்ற பிரச்சனை எடுக்கப்படும். திருமண பிரச்சனை, நாக தோஷம் ,தொழில் நஷ்டம் அனைத்து குடும்ப பிரச்சனைகள் சகல மற்றும் சிறந்த முறையில் ஜாதகம் பலன் பரிகாரம் சொல்லப்படும்.                                     _———-++—————————— மராக்கா சந்து ,பாலக்கரை ,திருச்சி .  செல் : 9345158520 , 7598238190

Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *