நவராத்திரியை முன்னிட்டு விஜயதசமி அன்று கோ பூஜை பரி பூஜை சுமங்கலி பூஜை சப்தகன்னிகள் பூஜை தம்பதிகள் பூஜை ஆகிய பூஜைகள் நல்வழி சித்தர் ஐயா அன்பாலயத்தில் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது அனைவரும் வருக தொடர்புக்கு ; 9659531200

Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *