அன்பு உள்ளங்களுக்கும்

அன்பாலய
சொந்தங்களுக்கும்

தமிழர்
திருநாள்

தைபொங்கள்
நல்வாழ்த்துக்கள்

இயற்கையை
வணங்கி

அருள் தீபம் ஏற்றி
இருள் யாவும் நீக்கி

எல்லா வளமும் நலமும்
பெற்று எல்லாஉயிர்களும்
இன்புற்று வாழ

இன்முகத்துடன்
வாழ்த்துக்கள்o

 

தைமாதம் பிறப்பு
நாளை வியாழக்கிழமை
காலை11மணிக்கு

தைபொங்கள் வைக்க
உகந்த நேரம்

காலை11மணிக்கு மேல்
1°30மணிக்குள்

மாலை3மணிக்கு மேல்

6மணிக்குள்

சிறந்த நேரம்

👌💐

வழக்கம் போல்
காலையில் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு செய்வது உகந்தது அல்ல

காரணம்
1
மாதப்பிறப்பு
11மணிக்கு பிறகு
2
6மணி முதல்
7,30மணிவரை எமகண்டம்
3
10மணிவரை யில்
பிரதமை

அதனால்
அனைவரும்
பதிணொறுமணிக்குமேல்
தைபொங்கள் வைத்து
பதினாறு செல்வங்களும்
கிடைக்க பெற்று
பல்லாண்டு காலம் வாழ்க💐

Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *