ராதே கிருஷ்ணா

நவராத்திரி உற்சவத்தில் சந்தன மணி மாலை கிரிடத்தில் சேவை சாதிக்கும் ருக்மணி சத்யபாமா சமேத ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஸ்வாமி சேலம்

Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *